Hospodárskybarometer.sk » Teraz môžete veci aktívne ovplyvniť!

Veľká anketa „hospodársky barometer“

Ako hodnotíte súčasnú hospodársku situáciu?

Kam by mal človek uložiť svoje peniaze pre budúcnosť?

Ako veľa sú dôležité Vaše možnosti podpory vo
Vašej obchodnej sfére?

Aké informácie a služby sú zaujímavé a dôležité
pre Vašu každodennú prácu?

Váš názor je dôležitý!

Vy rozhodujete a môžete veci aktívne ovplyvniť.
Povedzte nám svoj názor a podporte rozvoj nových výrobkov a služieb.
Pomôžete tak odhaliť nové vývojové trendy.

TERAZ sa môžete zdarma zapojiť a vyhrať!

Vyhrajte práve teraz vysnenú dovolenku pre 2 osoby!